Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Złotoryi
  Menu przedmiotowe
  Starostwo Powiatowe / Wydziały i samodzielne stanowiska /  Wydział Komunikacji
Tytuł dokumentu: Wydział Komunikacji (WK)
Data publikacji: 16.05.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

59-500 Złotoryja, Pl. Niepodległości 8
(pok.4,7,8,9 parter)
(tel.8786-930,940,950, fax. 8786-955)


Pracownicy Wydziału


Kierownik Wydziału - Andrzej Jakubowski
(wew. 119, e-mail: komunikacja@powiat-zlotoryja.pl)

Zastępca Kierownika - Arkadiusz Kobylarz (wew.118)
Podinspektor - Mariola Żołnierewicz (wew.219)
Podinspektor - Teresa Preis (wew.220)
Podinspektor - Czesława Szklarska (wew.220)

Inspektor  - Monika Stolarczyk  (wew.219)

 

Do zakresu działań Wydziału Komunikacji należą sprawy:


1. Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów Prawa o ruchu drogowym, a w szczególności:
a) podejmowania czynności organizacyjno - technicznych w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
b) koordynowania rozkładów jazdy przewoźników prowadzący transport osobowy na
    terenie powiatu,
c) ograniczania obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności, bezpieczeństwa
    Państwa i klęski żywiołowej,
d) sprawowania nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
e) sprawowania nadzoru nad szkoleniem kierowców,

f) sprawy związane z usuwaniem pojazdów z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

2. Wydawanie decyzji administracyjnych, a w szczególności:
a) udzielania, cofania, zmiany oraz stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na krajowy zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w zakresie przewozów regularnych ,regularnych specjalnych na określonych liniach komunikacyjnych,
b) wydawania zezwoleń na organizowanie zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, zgromadzeń i innych imprez, które powodują utrudnienie w ruchu drogowym,
c) wydawanie zezwoleń na szczególne korzystanie z dróg,
d) wydawanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia i cofanie tych zezwoleń,
e) dokonywanie wpisów osób do ewidencji instruktorów oraz wydawania im legitymacji,
f) wydawanie lub odmowa wydania prawa jazdy i międzynarodowego prawa jazdy,
g) rejestracja pojazdów
h) wydawanie licencji na wykonywanie krajowego drogowego transportu osób i rzeczy
i) wydawanie zaświadczeń na potrzeby własne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.


WYKAZ POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH W WYDZIALE KOMUNIKACJI


UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że przelewy można dokonywać w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Złotoryi, który prowadzi rachunek Starostwa Powiatowego w Złotoryi (prowizja 0 zł), w innych bankach lub u prywatnych ajentów (za odpłatnością).

Warunkiem zamówienia dokumentów komunikacyjnych jest zaksięgowana wpłata na rachunku bankowym Starostwa. Przelewy elektroniczne księgowane są dnia następnego od dnia zrealizowania przelewu.


Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi

nr konta: 84 8658 0009 0000 3740 2000 0090


1. Wydawanie duplikatu (wtórnika) dowodu rejestracyjnego w związku z zagubieniem, utratą.


Do wydania duplikatu dowodu rejestracyjnego niezbędne są następujące dokumenty:
• Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego  -pobierz -
• Zaświadczenie z Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży dowodu rejestracyjnego
• Zaświadczenie z aktualnego przeglądu technicznego pojazdu
(wykonanego zgodnie z art.83 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym)
• Karta Pojazdu, jeżeli była wydana
• Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem zameldowania – w przypadku osób fizycznych; imienne upoważnienie w przypadku rejestracji na podmiot prawny)

W przypadku utraty, zagubienia dowodu rejestracyjnego właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o okolicznościach utraty dowodu rejestracyjnego.
Opłata:

a) bez pozwolenia czasowego - 54,50 zł
b) z pozwoleniem czasowym - 73,50 zł


2. Wymiana dowodu rejestracyjnego pojazdu w związku z brakiem miejsca na wpisy terminu badania technicznego.


Do wymiany dowodu rejestracyjnego niezbędne są następujące dokumenty:
• Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego -pobierz-
• Dotychczasowy dowód rejestracyjny pojazdu
• Zaświadczenie z aktualnego przeglądu technicznego pojazdu
  (wykonanego zgodnie z art.83 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym)
• Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem zameldowania – w przypadku osób fizycznych; imienne upoważnienie w przypadku rejestracji na podmiot prawny)
• Karta Pojazdu, jeżeli była wydana

Opłata:

a) bez pozwolenia czasowego - 54,50 zł
b) z pozwoleniem czasowym - 73,50 zł


3. Wydawanie dowodu rejestracyjnego (zatrzymanego przez Policję).


Do wydania dowodu rejestracyjnego (zatrzymanego przez Policję) niezbędne są następujące dokumenty:
• Wniosek o zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego -pobierz-
• Pokwitowanie z Policji o zatrzymaniu dowody rejestracyjnego
• Zaświadczenie z aktualnego przeglądu technicznego pojazdu
  (wykonanego zgodnie z art.83 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym)
• Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem zameldowania – w przypadku osób fizycznych; imienne upoważnienie w przypadku rejestracji na podmiot prawny)


4. Rejestracja pojazdu (fabrycznie nowy,zakupiony w kraju) i przerejestrowanie pojazdu.


Do zarejestrowania pojazdu lub jego przerejestrowania niezbędne są następujące dokumenty:
• Wniosek o rejestrację -pobierz-
• Dowód własności pojazdu (umowa kupna, umowa darowizny,faktura, postanowienie sądu   przyznające prawo własności)
• Wyciąg z zaświadczenia homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji (dotyczy pojazdu nowego, zakupionego w kraju)
• Dokumenty rejestracyjne (dowód rejestracyjny, karta pojazdu – jeżeli była wydana, tablice   rejestracyjne- jeżeli pojazd był zarejestrowany)
• Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu , jeżeli jest wymagane
• Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem zameldowania – w przypadku osób fizycznych; imienne upoważnienie w przypadku rejestracji na podmiot prawny)
Opłata: 180,50


5. Rejestracja pojazdu - pojazd sprowadzony z zagranicy.


Do zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z zagranicy niezbędne są następujące dokumenty:
• Wniosek o rejestrację  -pobierz-
• Dowód własności pojazdu (umowa kupna, umowa darowizny,faktura, postanowienie sądu przyznające prawo własności)
• Dowód rejestracyjny lub inny dokument potwierdzający rejestracje pojazdu za granicą
• Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego (z poza Unii Europejskiej) lub dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego
• Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu oraz dokument identyfikacyjny pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą

 - jeśli jest wymagane - brak informacji w zagranicznym dowodzie rejestracyjnym
• Zaświadczenie wystawione przez właściwy organ potwierdzające:
- uiszczenie podatku od towarów i usług, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa  członkowskiego
- brak takiego obowiązku
• Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem zameldowania – w przypadku osób fizycznych; imienne upoważnienie w przypadku rejestracji na podmiot prawny)
Dokumenty przekładane przy rejestracji sporządzone w języku innym niż polski należy przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego
Opłata: 256,00 + 500,00 (opłata recyklingowa na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska: 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014, tytułem: nr vin pojazdu) - dotyczy pojazdów osobowych i ciężarowych o masie DMC < 3.500 kg.


6. Wdanie tablic tymczasowych

W celu wydania tablic tymczasowych niezbędne są dokumenty wymienione w punktach 4 i 5.

Opłaty:

• wydanie tablic tymczasowych:

 - na pojazd w związku z koniecznością dokonania badania technicznego pojazdu lub naprawy oraz na pojazd z miejsca zakupu pojazdu lub odbioru na terenie RP:

a) samochód - 62,00 zł

b) przyczepa - 40,75 zł

c) motocykl, motorower, ciągnik rolniczy - 37,75 zł

 - na wydanie tablic tymczasowych na wywóz za granicę:

a) samochód - 112,00 zł

b) przyczepa, ciągnik rolniczy, motocykl - 65,75 zł

c) motorower - 55,75 zł


7. Wyrejestrowanie pojazdu (po złomowaniu pojazdu "kasacji").


Do wyrejestrowania pojazdu (po złomowaniu pojazdu) niezbędne są następujące dokumenty:
• Wniosek właściciela o wyrejestrowanie pojazdu -pobierz-
• Dokumenty rejestracyjne (dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne, karta pojazdu jeżeli była wydana)
• Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem zameldowania – w przypadku osób fizycznych; imienne upoważnienie w przypadku rejestracji na podmiot prawny)
• Zaświadczenie o złomowaniu pojazdu z punktu wytypowanego przez Wojewodę


8. Wyrejestrowanie pojazdu po kradzieży.


Do wyrejestrowania pojazdu (po kradzieży) niezbędne są następujące dokumenty:
• Wniosek właściciela o wyrejestrowanie pojazdu -pobierz-
• Dowód rejestracyjny pojazdu
• Karta pojazdu , jeżeli była wydana
• Zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu i postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu
• Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem zameldowania – w przypadku osób fizycznych; imienne upoważnienie w przypadku rejestracji na podmiot prawny)
• Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną -pobierz-
Właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.


9. Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem oraz przystosowaniu pojazdu do ciągnięcia przyczepy (Hak).


Do dokonania adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem lub ciągnięcia przyczepy niezbędne są następujące dokumenty:
• Wniosek o wpis adnotacji ,,Hak,, lub ,,Gaz,, oraz Euro (wniosek sporządzony własnoręcznie)
• Dowód rejestracyjny
• Karta pojazdu , jeżeli była wydana
• Wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem
• Zaświadczenie  z aktualnego przeglądu technicznego pojazdu (wykonanego zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 20.06.1997 r.)- w przypadku przystosowania pojazdu do ciągnięcia przyczepy.
• faktura za montaż instalacji gazowej


10. Udzielenie dodatkowego wypisu z licencji uzyskanej przed 15.08.2013 r. na transport rzeczy lub osób w krajowym transporcie drogowym.

- wniosek o udzielenie wypisu - pobierz,
- oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców - pobierz,
- wykaz pojazdów  samochodowych -  pobierz - uwierzytelnione kopie dowodu rejestracyjnego,
- dokument potwierdzający posiadanie sytuacji finansowej zapewniające prowadzenie działalności gospodarczej na wszystkie pojazdy w firmie + zgłaszany pojazd,

9 000 euro na pierwszy pojazd
5 000 euro na każdy następny pojazd


Udzielanie licencji po 15.08.2013 r.

10.1. Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie - pobierz
a) przewozu osób samochodem osobowym,
b) pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
c) pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

- oświadczenie osoby zarządzającej transportem - pobierz lub pobierz
- kopia certyfikatu kompetencji zawodowych - pobierz
- oświadczenie członków organu zarządzającego, osoby prawnej, osoby zarządzającej lub osoby prowadzącej działalność o spełnieniu wymogu dobrej reputacji - pobierz
- dokument potwierdzający posiadanie sytuacji finansowej zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej:
  • 9 000 euro - na pierwszy pojazd
  • 5 000 euro na każdy następny pojazd
  • 50 000 euro przy pośrednictwie przy przewozie rzeczy.

Aby wykazać zdolność finansową należy przedłożyć:
1. Roczne sprawozdanie finansowe.
2. Dokumentami potwierdzającymi:
a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
b) posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych
c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
d) własność nieruchomości.
- oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców lub zatrudnionych przez przedsiębiorcę kierowców, a także inny osób niezatrudnionych przez przedsiębiorców, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy - Pobierz
-wykaz pojazdów - pobierz
- oświadczenie o niekaralności - pobierz
- dowód uiszczenia opłaty


10.2 Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
w transporcie drogowym osób lub rzeczy - pobierz


- oświadczenie osoby zarządzającej transportem - pobierz lub pobierz
- kopia certyfikatu kompetencji zawodowych - pobierz
- oświadczenie członków organu zarządzającego, osoby prawnej, osoby zarządzającej lub osoby prowadzącej działalność o spełnieniu wymogu dobrej reputacji - pobierz
- dokument potwierdzający posiadanie sytuacji finansowej zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej:
  • 9 000 euro - na pierwszy pojazd
  • 5 000 euro na każdy następny pojazd

Aby wykazać zdolność finansową należy przedłożyć:
1. Roczne sprawozdanie finansowe.
2. Dokumentami potwierdzającymi:
a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
b) posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych
c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
d) własność nieruchomości.
- oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców lub zatrudnionych przez przedsiębiorcę kierowców, a także inny osób niezatrudnionych przez przedsiębiorców, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy - pobierz
- oświadczenie o niekaralności - pobierz
- oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną oraz jej adresem,
- wykaz pojazdów - pobierz ,
- dowód uiszczenia opłaty.


11. Dokumenty niezbędne przy wymianie prawa jazdy.


Uwaga: Najlepiej pobrać wniosek o wymianę prawa jazdy osobiście w Urzędzie, ponieważ często zła jakość wydruku wniosków uniemożliwia ich dalszą realizację.


Dokumenty niezbędne przy wymianie prawa jazdy:
•     Wniosek -pobierz-
•     Kserokopia prawa jazdy
•     1 aktualne zdjęcie (lewy półprofil z widocznym lewym uchem)
•     Opłaty:
                 -100,50 zł - wydanie (zmiana danych osobowych),
                 -100,50 zł - wtórnik (utrata, zniszczenie),
                 -100,50 zł - obowiązkowa wymiana prawa jazdy z art. 124,
                 -100,50 zł - wydanie (pierwsze prawo jazdy, podwyższenie kwalifikacji),

                 -100,50 zł - wymiana na podstawie art. 15 (zawodowe prawo jazdy),

                 -100,50 zł - wymiana z powodu przedłużenia,

                 * wszystkie opłaty prosimy dokonywać na konto Starostwa Powiatowego w Złotoryi. Nr konta: 84 8658 0009 0000 3740 2000 0090
Przy załatwianiu w/w formalności jest potrzeba okazania dowodu osobistego lub paszportu z aktualnym adresem zameldowania


12. Wydanie zaświadczenia na potrzeby własne w krajowym transporcie drogowym.


    - wniosek o wydanie zaświadczenia na potrzeby własne -pobierz-
    - oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców -pobierz-
    - wykaz pojazdów samochodowych -pobierz- + uwierzytelnione kserokopie dowodu rejestracyjnego


13. Wyrejestrowanie pojazdu z powodu jego sprzedaży.


    - Umowa kupna - sprzedaży (kopia + oryginał do okazania)
    - zawiadomienie -pobierz-


 

 

Powrót
  

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Tomasz Chowański

 Rejestr zmian dokumentu
09.02.2015 Edycja dokumentu (Kamil Goda)