Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Złotoryi
  Menu przedmiotowe
  Starostwo Powiatowe / Wydziały i samodzielne stanowiska /  Wydział Architektury i Budownictwa
Tytuł dokumentu: Wydział Architektury i Budownictwa (AB)
Data publikacji: 16.05.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 


 

 

59-500 Złotoryja, Pl. Niepodległości 8
(pok. 1,2,3 parter)
(tel. 8786 - 930, 940,950 ,  fax. 8786-955)

 

Pracownicy Wydziału:

 

Kierownik Wydziału - Waldemar Wilczyński  (wew.122)

e-mail : powiat_bud@powiat-zlotoryja.pl

e-mail : waldwil@poczta.onet.pl

Inspektor - Czesław Stawiński (wew. 122)

Inspektor - Władysław Dąbrowski (wew. 120)

Inspektor - Monika Grubczyńska (wew. 120)

Inspektor - Elżbieta Rachwał (wew. 122)

Samodzielny referent - Anna Spuriak-Kulas (wew. 121)


 

Do zakresu działania Wydziału Architektury i Budownictwa należą sprawy:

1. nadzór i kontrola nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:
a) zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymogami ochrony środowiska,
b) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robot budowlanych oraz utrzymaywaniu obiektów budowlanych,
c) zgodności rozwiązań architektoniczno – budowlanych z przepisami techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
d) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
2. wydawanie decyzji administracyjnych, w sprawach:
a) pozwoleń na budowę oraz na rozbiorkę,
b) zatwierdzenia projektów budowlanych,
c) zmiany pozwolenia na budowę,
d) wygaśnięcia  pozwoleń na budowę,
e) zezwolenie wejścia na teren sąsiednich nieruchomości lub budynku w celu wykonania robót budowlanych,
f) przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu.
3. wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali.
4. przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót  budowlanych (obiektu budowlanego) nie wymagających pozwolenia na budowę.
5. przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
6. prowadzenie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę oraz rejestrów decyzji o pozwoleniu na budowę.

W sprzedaży (płatność na konto lub w kasie Starostwa):
- Dziennik Budowy D3 - 6 zł.
- Dziennik Budowy DB1 - 10 zł.
- Dziennik Budowy DB2 - 12 zł.
- Dziennik Budowy DB2A - 12 zł.

 


 

Powrót

 

   

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Tomasz Chowański

 Rejestr zmian dokumentu
07.09.2015 Edycja dokumentu (Tomasz Chowański)