Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Złotoryi
   
 
  Menu przedmiotowe
  Starostwo Powiatowe / Wydziały i samodzielne stanowiska /  Wydział Architektury i Budownictwa
Tytuł dokumentu Wydział Architektury i Budownictwa (AB)
Data publikacji 16.05.2008
Data na dokumencie/utworzenia 01.01.1970
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 


 

 

59-500 Złotoryja, Pl. Niepodległości 8
(pok. 1,2,3 parter)
(tel. 8786 - 930, 940,950 ,  fax. 8786-955)

 

Pracownicy Wydziału:

 

Kierownik Wydziału - Waldemar Wilczyński  (wew.122)

e-mail : powiat_bud@powiat-zlotoryja.pl

e-mail : waldwil@poczta.onet.pl

Inspektor - Czesław Stawiński (wew. 122)

Inspektor - Władysław Dąbrowski (wew. 120)

Inspektor - Monika Grubczyńska (wew. 120)

Inspektor - Elżbieta Rachwał (wew. 122)

Samodzielny referent - Anna Spuriak-Kulas (wew. 121)


 

Do zakresu działania Wydziału Architektury i Budownictwa należą sprawy:

1. nadzór i kontrola nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:
a) zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymogami ochrony środowiska,
b) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robot budowlanych oraz utrzymaywaniu obiektów budowlanych,
c) zgodności rozwiązań architektoniczno – budowlanych z przepisami techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
d) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
2. wydawanie decyzji administracyjnych, w sprawach:
a) pozwoleń na budowę oraz na rozbiorkę,
b) zatwierdzenia projektów budowlanych,
c) zmiany pozwolenia na budowę,
d) wygaśnięcia  pozwoleń na budowę,
e) zezwolenie wejścia na teren sąsiednich nieruchomości lub budynku w celu wykonania robót budowlanych,
f) przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu.
3. wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali.
4. przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót  budowlanych (obiektu budowlanego) nie wymagających pozwolenia na budowę.
5. przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
6. prowadzenie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę oraz rejestrów decyzji o pozwoleniu na budowę.

W sprzedaży (płatność na konto lub w kasie Starostwa):
- Dziennik Budowy D3 - 6 zł.
- Dziennik Budowy DB1 - 10 zł.
- Dziennik Budowy DB2 - 12 zł.
- Dziennik Budowy DB2A - 12 zł.

 


 

Powrót

 

 Komentarz:Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Tomasz Chowański

Rejestr zmian dokumentu
07.09.2015    Edycja dokumentu (Tomasz Chowański)
07.09.2015    Usunięto załącznik Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. (Tomasz Chowański)
07.09.2015    Usunięto załącznik Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych (obiektu budowlanego) nie wymagających pozwolenia na budowę. (Tomasz Chowański)
07.09.2015    Usunięto załącznik Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę. (Tomasz Chowański)
07.09.2015    Usunięto załącznik Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy (Tomasz Chowański)
07.09.2015    Usunięto załącznik wniosek o wydanie uwierzytelnionej kopii // (Tomasz Chowański)
07.09.2015    Usunięto załącznik Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania // (Tomasz Chowański)
07.09.2015    Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali // (Tomasz Chowański)
07.09.2015    Usunięto załącznik Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę. (Tomasz Chowański)
07.09.2015    Usunięto załącznik Wniosek pozwolenia na budowę (Tomasz Chowański)
07.09.2015    Usunięto załącznik Wniosek pozwolenia na rozbiórkę (Tomasz Chowański)
08.04.2015    Edycja dokumentu (Paweł Skiba)
28.10.2014    Edycja dokumentu (Paweł Skiba)
15.07.2014    Edycja dokumentu (Paweł Skiba)
10.09.2013    Edycja dokumentu (Paweł Skiba)
10.09.2013    Dodano załącznik "Wniosek pozwolenia na budowę" (Paweł Skiba)
10.09.2013    Dodano załącznik "Wniosek pozwolenia na rozbiórkę" (Paweł Skiba)
10.09.2013    Usunięto załącznik Pozwolenie na budowę (Paweł Skiba)
28.11.2012    Edycja dokumentu (Dorota Falęcka-Kikuła)
05.01.2012    Edycja dokumentu (Tomasz Chowański)
05.01.2012    Dodano załącznik "Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę." (Tomasz Chowański)
05.01.2012    Usunięto załącznik Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę. (Tomasz Chowański)
23.05.2011    Edycja dokumentu (Tomasz Chowański)
23.05.2011    Edycja dokumentu (Tomasz Chowański)
25.11.2010    Edycja dokumentu (Tomasz Chowański)
25.11.2010    Dodano załącznik "Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę." (Tomasz Chowański)
25.11.2010    Usunięto załącznik Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę. (Tomasz Chowański)
23.02.2010    Edycja dokumentu (Paweł Skiba)
30.10.2009    Edycja dokumentu (Tomasz Chowański)
30.10.2009    Zmieniono tytuł załącznika z "wniosek o wydanie uwierzytelnionej kopii" na "wniosek o wydanie uwierzytelnionej kopii //" (Tomasz Chowański)
30.10.2009    Zmieniono tytuł załącznika z "Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania" na "Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania // " (Tomasz Chowański)
30.10.2009    Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali" na "Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali // " (Tomasz Chowański)
30.10.2009    Edycja dokumentu (Tomasz Chowański)
30.10.2009    Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali" (Tomasz Chowański)
30.10.2009    Dodano załącznik "wniosek o wydanie uwierzytelnionej kopii" (Tomasz Chowański)
30.10.2009    Dodano załącznik "Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania" (Tomasz Chowański)
30.03.2009    Edycja dokumentu (Tomasz Chowański)
30.03.2009    Edycja dokumentu (Tomasz Chowański)
30.03.2009    Edycja dokumentu (Tomasz Chowański)
27.03.2009    Edycja dokumentu (Tomasz Chowański)
01.07.2008    Edycja dokumentu (Tomasz Chowański)
25.06.2008    Edycja dokumentu (Tomasz Chowański)
25.06.2008    Edycja dokumentu (Tomasz Chowański)
18.06.2008    Edycja dokumentu (Tomasz Chowański)
05.06.2008    Edycja dokumentu (Tomasz Chowański)
23.05.2008    Edycja dokumentu (Tomasz Chowański)
23.05.2008    Edycja dokumentu (Tomasz Chowański)
23.05.2008    Dodano załącznik "Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych (obiektu budowlanego) nie wymagających pozwolenia na budowę." (Tomasz Chowański)
23.05.2008    Dodano załącznik "Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. " (Tomasz Chowański)
23.05.2008    Dodano załącznik "Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy" (Tomasz Chowański)
23.05.2008    Dodano załącznik "Pozwolenie na budowę" (Tomasz Chowański)
23.05.2008    Dodano załącznik "Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę." (Tomasz Chowański)
23.05.2008    Dodano załącznik "Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę. " (Tomasz Chowański)
16.05.2008    Utworzenie dokumentu. (Tomasz Chowański)